(Gesloten) Vacature voorzitter tuchtcollege Den Haag voor 28 uur per week

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt wegens vertrek van de huidige voorzitter een voorzitter voor het regionaal tuchtcollege Den Haag voor 28 uur per week. 24 uur is bespreekbaar.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is belast met de tuchtrechtspraak op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ten aanzien van artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Het rechtsgebied is Zuid-Holland en Zeeland. Tussen de verschillende regionale tuchtcolleges is een proces gaande om  een meer uniforme werkwijze te ontwikkelen.

Functie-eisen

U bent jurist en heeft affiniteit met het gezondheidsrecht. Ook beschikt u over een uitgebreide rechterlijke ervaring en een rechterlijke attitude. U kunt zelfstandig en autonoom rechtspreken samen met rechtsgeleerde leden en leden-beroepsgenoten. U bent een bekwame zittingsrechter en geeft op een prettige en evenwichtige wijze sturing aan het proces. Ook onder hoge werkdruk houdt u balans tussen werktempo en kwaliteit van de beslissing. Binnen de organisatie kunt u de zaken die u waarneemt op constructieve wijze omzetten naar verbeteringen. Meer informatie vindt u in de profielschets voor deze functie.

Functiewaardering

De benoemingsprocedure is gepubliceerd in de Staatscourant. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het salaris vooralsnog minimaal € 5710,74 en maximaal € 8518,41 op basis van een volledige werkweek.

Op dit moment is een functiewaarderingsonderzoek gaande. Detachering vanuit de Rechtspraak geniet de voorkeur.

Informatie

Inlichtingen over de aard en de inhoud van de functie kunnen ingewonnen worden bij mr. J.M. Rowel-van der Linde, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, via 088 3712515.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met mw. C.M. van Straalen-Rijgersberg, via 06 278 969 25.

De eerste ronde van de selectiegesprekken wordt gehouden op 11 april 2018. De tweede ronde van de selectiegesprekken wordt gehouden op 20 april  2018. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 3 april. Richt uw sollicitatie aan Z.M. de Koning zendt deze naar de minister van VWS, t.a.v. de directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies, postbus 20350, 2500 EJ Den Haag of naar e-mailadres cm.rijgersberg@minvws.nl.