Zwaarste maatregel voor geven valse hoop en onthouden zorg

Eindhoven – De arts is met een patiënt naar Italië gereisd voor OPL infuustherapie. Deze therapie zou volgens de arts de patiënt kunnen genezen van zijn alvleesklierkanker. De zus van patiënt heeft hem in Italië aangetroffen onder zeer slechte omstandigheden. De broer van patiënt heeft hierover een klacht ingediend bij het tuchtcollege Eindhoven dat de klacht gedeeltelijk gegrond verklaart.

Reden klachten

Patiënt leed aan alvleesklierkanker. In december 2017 was de behandeling daarvoor gestopt. In februari 2018 is patiënt met de arts naar Italië gereisd voor OPL infuustherapie. De arts heeft patiënt begeleid naar de therapie, hem verzorgd, hem medicatie voorgeschreven en gezondheidsadviezen gegeven.

De zus van patiënt is op 12 februari 2018 naar Italië gereisd. Op de dag dat zij aankwam, is de arts naar Nederland gereisd. Hij had de sleutel van de kamer van patiënt beneden gelegd omdat het zo slecht ging met patiënt dat hij niet de trappen af zou kunnen om de deur open te doen. De zus trof patiënt aan in een hete kamer, in bed, met een afgeknipte frisdrankfles waarin patiënt moest plassen. Er stond een bak water naast het bed waarmee patiënt zijn been nat moest houden omdat hij trombose had.

Op 17 februari 2018 is patiënt in een ziekenhuis in Italië opgenomen, waar een longembolie, een longontsteking, trombose aan beide benen en een acute streptokokkenontsteking werden vastgesteld. Op 23 februari 2018 is patiënt per ambulance naar Nederland vervoerd. Op 1 maart 2018 is patiënt overleden.

Standpunt arts

De arts stelt dat hij als kennis/reisgezel en niet als arts met patiënt mee is gegaan naar Italië. Hij was niet de behandelend arts en heeft niet actief deelgenomen aan de consulten tussen patiënt en de Italiaanse arts. De adviezen die hij in een brief aan patiënt heeft opgeschreven, waren niet van hemzelf maar van een arts uit de kliniek in Italië. Het was de eigen keuze van patiënt om voor de behandeling naar Italië te gaan en daar te blijven.

Oordeel tuchtcollege

Patiënt heeft de arts benaderd in zijn hoedanigheid van arts, vanwege zijn kennis van OPL infuustherapie. De arts heeft de terminale patiënt valse hoop op genezing gegeven door te zeggen dat de OPL infuustherapie in Italië hem mogelijk kon genezen, terwijl er voor de effectiviteit van deze therapie, zoals de arts zelf heeft verklaard, geen wetenschappelijk bewijs bestaat.

De arts heeft vervolgens een brief van de behandelend oncoloog aan de huisarts van patiënt vanuit het Nederlands naar het Italiaans laten vertalen en patiënt laten weten dat dit voldoende zou zijn voor de Italiaanse arts. De arts wist dus ook dat de prognose voor patiënt op kortere termijn slecht was.

De arts en patiënt zijn samen vanuit Nederland naar Italië gereisd en de arts heeft patiënt naar (in elk geval) het eerste consult bij de Italiaanse arts begeleid. In de bed and breakfast die de arts en patiënt samen deelden, heeft de arts medische zorg verleend zodat patiënt de OPL infuustherapie kon ondergaan in de Italiaanse kliniek die alleen op dinsdag en vrijdag open was. De arts heeft ook een recept voor patiënt uitgeschreven. Ten slotte heeft de arts vóór en ná zijn vertrek uit Italië telefonisch en via WhatsApp contact gehad met de familie van patiënt in verband met de gezondheid van patiënt. Naar het oordeel van het college was er hierdoor sprake van een arts-patiënt-relatie.

De arts heeft patiënt gezondheidsadviezen gegeven die niet passend waren gelet op de medische situatie van patiënt. Hij heeft patiënt in een situatie gebracht waarin adequate medische zorg heeft ontbroken. Verder heeft de arts zich aan zijn verantwoordelijkheid als arts jegens patiënt onttrokken door hem op 12 februari 2018 alleen, zonder medische zorg, achter te laten. Dit alles valt verweerder tuchtrechtelijk ernstig te verwijten. Patiënt heeft door het handelen/nalaten van de arts een onnodige lijdensweg moeten doormaken.

Opgelegde maatregel

De arts is nu niet meer in het BIG-register ingeschreven. De arts heeft tijdens de zitting op geen enkele manier laten zien dat hij inzicht heeft in de ernstige verwijtbaarheid van zijn handelen en/of nalaten. De arts mag zich daarom niet opnieuw in het BIG-register laten inschrijven. Voor het geval de arts zich voor het onherroepelijk worden van deze beslissing weer heeft laten inschrijven, legt het college hem de maatregel van doorhaling van de inschrijving in het register op.

De volledige geanonimiseerde beslissing kunt u downloaden en terugvinden op tuchtrecht.nl.