Jaarverslag 2018 is uit

Het jaarverslag 2018 is verschenen. Wat opvalt aan de cijfers is dat het aantal ingekomen klachten is gestegen en dat de doorlooptijden verder zijn verminderd.

JV 2018

Jaarverslag

In het jaarverslag over 2018 staan de kerncijfers over 2018. Het voorwoord is geschreven door voorzitter Regionaal Tuchtcollege Amsterdam Jeroen Recourt.

In de themabijdrage spreken een huisarts, twee leden-artsen en een lid-jurist vanuit hun perspectief over de multidisciplinaire samenwerking in het college.

Gedetailleerde jaarcijfers

Op de website staan de gedetailleerde jaarcijfers, met daarin onder andere de cijfers uitgesplitst per beroepsgroep.