Vacature voorzitter Regionaal Tuchtcollege Zwolle

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoekt wegens vertrek van de huidige voorzitter per 30 juni 2019 een voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle, voor 32-36 uur per week.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is belast met de tuchtrechtspraak op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ten aanzien van artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Het rechtsgebied bestaat uit de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland. Tussen de verschillende regionale tuchtcolleges is een proces gaande om een meer uniforme werkwijze te ontwikkelen.

Momenteel is er een reorganisatie gaande die leidt tot het samengaan van het regionaal tuchtcollege Zwolle en het regionaal tuchtcollege Groningen in Zwolle. De nieuw te werven voorzitter wordt t.z.t. voorzitter van het nieuw te vormen college met de daarbij behorende taakomvang van de functie (32-36 uur).

Eisen

U bent jurist en heeft affiniteit met het gezondheidsrecht. Ook beschikt u over een uitgebreide rechterlijke ervaring en een rechterlijke attitude.

U kunt zelfstandig en autonoom rechtspreken samen met rechtsgeleerde leden en leden-beroepsgenoten. U bent een bekwame zittingsrechter en geeft op een prettige en evenwichtige wijze sturing aan het proces. Ook onder hoge werkdruk houdt u balans tussen werktempo en kwaliteit van de beslissing. Binnen de organisatie kunt u de zaken die u waarneemt op constructieve wijze omzetten naar verbeteringen.

Benoeming

De benoemingsprocedure is gepubliceerd in de Staatscourant. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 7963,76 op basis van een volledige werkweek. De benoeming geschiedt onder de voorwaarden van de nieuwe wet BIG. Detachering vanuit de rechtspraak geniet de voorkeur.

Meer informatie

Inlichtingen over de aard en de inhoud van de functie kunnen ingewonnen worden bij mr. J.M. Rowel-van der Linde, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, telefoonnummer 088 3712515.

Een afschrift van de opgestelde profielschets kan worden opgevraagd bij cm.v.straalen@minvws.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met C.M. van Straalen-Rijgersberg, telefoonnummer 06 278 969 25.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Solliciteren

Sollicitaties dient u uiterlijk 10 maart 2019 te richten aan Z.M. de Koning en te zenden aan de minister van VWS, t.a.v. de directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies, postbus 20350, 2500 EJ Den Haag of naar mailadres cm.v.straalen@minvws.nl.

Download PDF