Eerste ontwikkelingen herziene wet zichtbaar

Het medisch tuchtrecht is in beweging: op 1 april wordt de herziene wet BIG van kracht. Met deze herziening worden veranderingen ingevoerd die zowel procespartijen als de tuchtcolleges zelf raken.

Zo veranderen benoemingsprocessen, wordt de reikwijdte van de wet uitgebreid waardoor ook cosmetische behandelingen onder het tuchtrecht vallen en wordt de tweede tuchtnorm uitgebreid. Hierdoor kan er ook geklaagd worden over het handelen van een zorgverlener in de privésfeer, zolang er een verband bestaat met de beroepsuitoefening. Eén van de zichtbare ontwikkelingen is de inmiddels opgestarte werving van de tuchtklachtfunctionaris.

Relevante veranderingen voor partijen

Voor procespartijen, de klager en verweerder, verandert er ook één en ander. U leest daar meer over op de pagina tuchtcollege-gezondheidszorg/wijzingen.

Een opvallende verandering is de komst van de tuchtklachtfunctionaris, waarvoor de werving  inmiddels is gestart. Deze functionaris maakt geen deel uit van de tuchtcolleges, maar is een onafhankelijke adviseur voor mensen die een klacht willen indienen.  

Een andere belangrijke verandering is de invoering van griffierecht. Door deze wijziging moeten om de procedure te starten €50,- worden betaald, wat wordt terugbetaald als de klacht gegrond wordt verklaard.