Klacht tegen verpleegkundige die grote schenkingen aannam van patiënt gegrond

Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle verklaart de klacht van de nabestaanden tegen een verpleegkundige gegrond en legt een maatregel van schorsing voor de duur van drie maanden op.

Tijdens twee vakantiereizen (eind 2016 en eind 2017) was de vrouw als verpleegkundige (eind)verantwoordelijk voor de zorg aan een oudere man en zijn echtgenote. Na de eerste vakantie heeft de verpleegkundige contact gehouden met de man. Dit contact intensiveerde na het overlijden van zijn echtgenote begin februari 2017.

De verpleegkundige heeft grote giften en schenkingen van de man aanvaard en is ook door hem benoemd tot zijn gevolmachtigde en erfgenaam. De verpleegkundige heeft uitvoerig gegeven aan de volmacht en heeft na het overlijden van de man in april 2018 haar deel in de nalatenschap aanvaard.

Reden klachten

De klacht is ingediend door de nabestaanden van de man. Volgens hen is de verpleegkundige in strijd met de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden een intensieve persoonlijke relatie met de man aangegaan en heeft zij hem gestimuleerd om giften en schenkingen aan haar te doen. Daarnaast heeft de verpleegkundige zich tijdens de ziekenhuisopname van de man opgeworpen als eerste aanspreekpunt, waarbij zij ook het familiegesprek met het ziekenhuis heeft gevoerd. De nabestaanden voelen zich hierdoor buiten spel gezet.

Standpunt verpleegkundige

De verpleegkundige heeft aangevoerd dat tussen haar en de man nooit een zorgrelatie heeft bestaan, omdat de man tijdens de vakantiereizen geen zorg nodig heeft gehad.

Oordeel tuchtcollege

Het tuchtcollege oordeelt dat tussen de verpleegkundige en de man een zorgrelatie heeft bestaan, omdat de vakantiereizen waaraan hij deelnam waren gericht op kwetsbare ouderen. De verpleegkundige was de aangewezen persoon om – indien nodig – zorg aan de man te verlenen. Daarnaast heeft de verpleegkundige wel zorg aan de echtgenote van de man verleend, zodat zij ook op grond van deze zorgrelatie de normen van de beroepsgroep ten opzichte van de man in acht diende te nemen.

Het tuchtcollege stelt verder vast dat direct aansluitend op de behandelrelatie een zeer intensieve relatie is ontstaan tussen de verpleegkundige en de man. De man heeft de verpleegkundige enkele grote cadeaus gegeven en een aanzienlijk geldbedrag geschonken. Ook heeft hij haar benoemd tot zijn erfgenaam en zijn gevolmachtigde.

Op grond van deze volmacht was zij bevoegd om voor de man beslissingen te nemen over medische en financiële zaken. De verpleegkundige heeft uitvoering gegeven aan de volmacht en heeft na het overlijden van de man in april 2018 haar deel van de nalatenschap aanvaard.

Naar het oordeel van het tuchtcollege heeft de verpleegkundige hiermee de professionele grenzen die zij in acht behoorde te nemen overschreden. Deze grenzen vloeien onder meer voort uit artikel 2.4 van Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Door het in ontvangst nemen van cadeaus en giften alsmede door het aanvaarden van de nalatenschap heeft de verpleegkundige schenkingen aanvaard die een veel hogere waarde hebben dan een symbolisch gebaar van dank. Door het aanvaarden van de volmacht is zij financiële banden met de man aangegaan en heeft zij bovendien zijn naaste betrekkingen buiten spel gezet.

Opgelegde maatregel

Het tuchtcollege legt de maatregel van schorsing van drie maanden op. Daarbij is in aanmerking genomen dat de verpleegkundige ter zitting heeft verklaard dat zij nooit heeft nagedacht over de vraag of haar handelwijze wel toelaatbaar was, waardoor zij haar gedrag niet heeft getoetst aan de professionele normen die op dit punt volstrekt duidelijk zijn, en zij ook ter zitting geen inzicht in haar eigen handelen heeft getoond.