Schorsing van drie maanden voor missen uitslag galblaastumor

De aangeklaagde chirurg heeft bij patiënte de galblaas verwijderd. Hoewel de chirurg stelt dat hij deze niet heeft opgestuurd voor onderzoek, is de galblaas toch onderzocht. Daaruit bleek dat er een tumor in de galblaas zat. Deze uitslag heeft de chirurg niet gezien. Patiënte is tien maanden later overleden. De echtgenoot van patiënte heeft hierover een klacht ingediend bij het tuchtcollege Eindhoven dat de klacht gedeeltelijk gegrond verklaart.

Reden klachten

Patiënte had al langere tijd last van maagklachten. In april 2017 heeft de chirurg bij patiënte tijdens een kijkoperatie haar galblaas verwijderd. Omdat patiënte daarna nog steeds klachten had, heeft de chirurg haar verwezen naar een mdl-arts. Deze arts zag tijdens de eerste afspraak in juni dat al in april bekend was geworden dat er een tumor in de galblaas zat. In juli 2017 heeft de chirurg patiënte doorverwezen naar een oncologisch chirurg in een ander ziekenhuis. Patiënte is uiteindelijk in februari 2018 overleden aan de gevolgen van een uitgezaaide tumor in de galblaas.

De echtgenoot vindt dat de chirurg verwijtbaar medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit onder andere doordat hij de uitslag van het pathologisch onderzoek niet op tijd heeft bekeken, de diagnose galblaastumor heeft gemist en daardoor de juiste behandeling te lang op zich heeft laten wachten.

Standpunt arts

De chirurg vindt dat hij niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Hij heeft geen opdracht gegeven voor het onderzoek van de galblaas en zag daar ook geen reden voor. Aanvullend onderzoek wordt meestal aangevraagd door ondersteunend personeel of artsen. Daar staat dan de naam van de behandelend arts bij, maar het komt vaak voor dat die behandelend arts daarvan niet op de hoogte is. Dat is ook in dit geval zo. Omdat de chirurg geen onderzoek had aangevraagd, heeft hij ook geen uitslag gemist. Hij had geen reden om naar een uitslag te kijken.

Oordeel tuchtcollege

De galblaas van patiënte was afwijkend groot en had een stugge wand. De chirurg had daarom de galblaas voor onderzoek moeten opsturen. De chirurg was ook de hoofdbehandelaar van patiënte. Dit betekent dat hij de regie had over de behandeling van patiënte. De chirurg had er in zijn rol van hoofdbehandelaar op moeten letten dat hij ook geen uitslagen of handelingen van medebehandelaars zou missen. De chirurg heeft een belangrijke uitslag over patiënte gemist. Door de galblaas niet op te sturen voor onderzoek en doordat hij de uitslag van het onderzoek heeft gemist, heeft de chirurg onzorgvuldig gehandeld.

Het tuchtcollege mag alleen beoordelen of het handelen van de aangeklaagde chirurg wel of niet correct is geweest. Het tuchtcollege kan en mag niet beoordelen of de patiënte als gevolg van dat (niet) handelen is overleden.

Opgelegde maatregel

Het college is van oordeel dat het ernstig verwijtbaar is dat de chirurg medisch gezien niet juist heeft gehandeld én patiënte en klager niet correct heeft bejegend. Daar komt bij dat het college de chirurg in het verleden al een keer een berisping heeft opgelegd vanwege onzorgvuldig handelen. Omdat de chirurg daarvan niet heeft geleerd, legt het college hem nu een schorsing op van drie maanden.

De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl en is tijdelijk hier te lezen.