Eerste zaken behandeld door Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland

In oktober 2019 zijn de eerste drie zaken behandeld.

Het college bestaat uit een voorzitter en twee leden beroepsgenoten, waarvan het MTCN er altijd een van een ander Caribisch eiland probeert te laten deelnemen.  Bij deze zaken bestond het college uit een jurist en twee (tand)artsen. De leden worden benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de (geanonimiseerde) beslissingen van de behandelde zaken kunt u doorklikken naar de drie uitspraken in oktober 2019: B2018.001, B2019.001 en B2019.002.

Het college toetst of de (tand)arts gewerkt heeft naar de normen van een redelijk handelend arts of tandarts. Hierbij is het uitgangspunt dat de zorgverlener op hetzelfde niveau functioneert als in Europees Nederland. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met eiland-specifieke mogelijkheden in de praktijk, zoals de afwezigheid van een volledig ziekenhuis, de apparatuur die voorhanden is en de ingewikkelde transporten naar een ander eiland per vliegtuig of helikopter.
 

‘Niet goed is gegaan’ of ‘niet goed is gedaan’

Bij de behandeling van een klacht krijgen zowel de klager als de beklaagde de kans hun standpunt volledig naar voren te brengen. Het tuchtcollege bekijkt of de betreffende kwestie ‘niet goed is gegaan’ of ‘niet goed is gedaan’. Als een zorgverlener verwijtbaar heeft gehandeld, wordt een klacht gegrond verklaard. In dat geval kan een waarschuwing, berisping, schorsing of een verbod worden uitgesproken.

De opdracht van het tuchtcollege is het bewaken en bevorderen van goede gezondheidszorg. Het college kan geen schadevergoedingen toekennen of aansprakelijkheid van een zorgverlener vaststellen. Dat gebeurt via de gewone rechtspraak. Ten slotte is het mogelijk om in beroep te gaan bij het Gemeenschappelijk Hof op Curaçao.