Voortzetting van de klacht tegen psychiater uit algemeen belang na intrekking door klager. IGJ nu aangemerkt als klager.

Zwolle – Klager onderging een ‘rijbewijskeuring’ op verzoek van het CBR. Klager heeft na aanpassing van de rapportage door verweerder zijn klacht ingetrokken. Het college heeft geoordeeld dat de behandeling van de klacht uit algemeen belang zal worden voortgezet.

Reden klachten
Klager is door een basisarts onderzocht in verband met een rijbewijskeuring. De aangeklaagde psychiater is deels aanwezig geweest bij het onderzoek en heeft de rapportage ondertekend. Klager vindt dat de psychiater onvoldoende invulling heeft gegeven aan het correctierecht en dat niet gewezen is op de klachtmogelijkheden.

De psychiater heeft tijdens de tuchtklachtprocedure de rapportage aangepast. Dat heeft klager ertoe gebracht zijn klacht in te trekken.

Overwegingen
Het college heeft eerder in een soortgelijk onderzoek en rapportage uitspraak gedaan over de invulling van het correctierecht. Het ging om een uitspraak tegen dezelfde psychiater. Het college heeft toen een berisping opgelegd. In deze procedure is gebleken dat de psychiater zijn werkwijze niet heeft aangepast. Het college is van oordeel dat er sprake is van algemeen belang en dat de behandeling van de klacht wordt voortgezet.

De vraag of het correctierecht door de aangeklaagde psychiater in zijn dagelijkse praktijk juist wordt ingevuld is nog niet beantwoord. Het valt niet uit te sluiten dat het correctierecht bij alle keurlingen op onjuiste wijze wordt vormgegeven. En ook is niet duidelijk of de invulling van het correctierecht is vormgegeven op aangeven van het Bureau rijbewijskeuringen.

Uitspraak tuchtcollege Zwolle

Het college heeft in een tussenbeslissing geoordeeld dat er sprake is van algemeen belang en dat de behandeling van de klacht wordt voortgezet. Daarbij wordt de inspecteur van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd nu als klager aangemerkt (artikel 65d, derde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG). 

Er is een zaakoverstijgend en breder leereffect mogelijk bij behandeling en beoordeling van de klacht. Er zal dus alsnog uitspraak gedaan worden door een college in andere samenstelling.

De gehele uitspraak vindt u hier.