Extra maatregelen coronavirus: geen zittingen tot en met 6 april

In verband met het coronavirus hebben de Tuchtcolleges extra maatregelen genomen. Tot en met 6 april worden geen zittingen gehouden. De uitspraken van al gehouden zittingen worden wel gedaan, maar uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan partijen toegezonden. Hiermee volgen de Tuchtcolleges besluitvorming van zowel het kabinet als de Rechtspraak.

De afgelaste zittingen worden zo spoedig mogelijk weer ingepland. Een termijn daarvoor kan nu nog niet worden vastgesteld. De Tuchtcolleges nemen zo snel mogelijk contact op met de partijen van afgelaste zittingszaken.

Meer algemene informatie staat op de websites van RIVM en de Rechtspraak. Informatie over specifieke zaken kan worden opgevraagd bij het college waar de zaak speelt. De bezetting van de Tuchtcolleges is voorlopig echter beperkt, omdat veel leden in de zorg werken, waar ze nu dringend nodig zijn.

Voor alle colleges geldt een goede bereikbaarheid via mail. Op onze contactpagina ziet u de (tijdelijke) contactgegevens per college. Voor Tuchtcollege Zwolle geldt bijvoorbeeld een tijdelijk telefoonnummer.