Update coronamaatregelen: voorlopig alleen urgente zaken

In verband met de uitbraak van het coronavirus gaan de zittingen van de tuchtcolleges en de mondelinge vooronderzoeken voorlopig niet door. Urgente zaken worden wel behandeld, maar niet in een fysieke zitting.

Bij urgente zaken gaat het om:

  • zaken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waarin de inspectie (op grond van artikel 65 lid 6 Wet BIG) om een spoedbehandeling heeft verzocht. Ook gaat het hier om zaken waarbij een zorgverlener volgens de inspectie de geschiktheid mist om zijn beroep – in ieder geval zonder bijzondere waarborgen – uit te oefenen (op grond van artikel 79 Wet BIG);
  • zaken waarin één van de partijen de behandeling van de tuchtklacht bij verder uitstel mogelijk niet meer kan meemaken.

Partijen die menen dat er een dergelijk spoedeisend belang is om hun zaak ondanks de coronamaatregelen toch te behandelen, kunnen dit gemotiveerd via het e-mailadres van het tuchtcollege aan de voorzitter verzoeken.

Voor alle colleges geldt een goede bereikbaarheid per mail. Op onze contactpagina ziet u de (tijdelijke) contactgegevens per college.