Column medisch tuchtrecht in Artsen Podcast

Hoe kun je van het Tuchtrecht leren? In aflevering 2 van de ‘Artsen Podcast’ vertelt tuchtrechter Jeroen Recourt over de lessen die er getrokken kunnen worden uit een bij het onderwerp van de podcast passende uitspraak. 

In deze podcast bespreekt hij de vraag hoe als zorgverlener te handelen als de familie verdeeld is over de te voeren behandeling bij, in dit geval, palliatieve sedatie. Belangrijk is dan: wie is gemachtigd en centrale contactpersoon tijdens deze gesprekken?

De ‘Artsen Podcast’ is van de KNMG en bespreekt telkens een actueel medisch onderwerp. Jeroen Recourt brengt iedere aflevering een casus uit het medisch tuchtrecht in passend bij het onderwerp.

Podcast via BNR Radio of Spotify
Deze aflevering is te beluisteren via BNR Radio. Of zoek op ‘Artsen Podcast’ en stem af op aflevering 2 via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts.