Aanwezigheid publiek bij zittingen CTG en RTG Den Haag

Het Paleis van Justitie is beperkt opengesteld voor publiek. Daarom is een maximum van één belangstellende per procespartij vastgesteld. Deze belangstellende mag mee, naast uw eventuele gemachtigde.

Het aantal personen in de zaal wordt tot een minimum beperkt om de nodige afstand te kunnen bewaren en te zorgen dat niet te veel mensen tegelijk in het Paleis van Justitie aanwezig zijn. Daarom is een maximum van één belangstellende per procespartij vastgesteld.

Aanmelden voor zitting bij CTG
Om bij een zaak aanwezig te kunnen zijn moet - uiterlijk twee werkdagen van te voren – bij het secretariaat van het Centraal Tuchtcollege een reservering worden gemaakt door een e-mail te sturen aan CTG@minvws.nl

Aanmelden voor zitting bij RTG Den Haag
Om een toehoorder voor een zaak van het RTG Den Haag aan te melden, wordt verzocht tijdig - uiterlijk twee werkdagen van te voren - telefonisch contact op te nemen met het secretariaat, op telefoonnummer 088-3712520.
Personen die niet zijn aangemeld, worden niet toegelaten.

Update informatie
Houd voor actuele informatie over het bijwonen van de zittingen ook de contactpagina van de tuchtcolleges in de gaten.