Verpleegkundige voorwaardelijk geschorst vanwege seksuele relatie met patiënte

Eindhoven – De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd diende een klacht in tegen de psychiatrisch verpleegkundige vanwege het aangaan van een persoonlijke en seksuele relatie met een cliënte tijdens de behandelrelatie en het niet in acht nemen van de noodzakelijke afkoelingsperiode. Ook heeft de verpleegkundige nagelaten om binnen de instelling openheid te geven over de relatie. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en legt de verpleegkundige een voorwaardelijke schorsing van drie maanden op, met een proeftijd van twee jaar.

Reden klachten

De verpleegkundige was werkzaam op de afdeling waar de cliënte vanwege specialistische ambulante en klinische psychische zorg was opgenomen. Nadat binnen de instelling melding was gemaakt van privécontact tussen de verpleegkundige en de cliënte, werd intern onderzoek ingesteld en is de verpleegkundige ontslagen. Vervolgens stelde ook de inspectie een onderzoek in, die concludeerde dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Standpunt verpleegkundige

De verpleegkundige erkent dat hij in strijd met alle regels heeft gehandeld en de cliënte in een kwetsbare situatie heeft gebracht. Hij heeft destijds wel overwogen om het bespreekbaar te maken op het werk maar hij schaamde zich en was doodsbang voor de gevolgen. Hij werkt inmiddels niet meer met psychiatrische patiënten.

Oordeel tuchtcollege

De klacht is gegrond. De verpleegkundige heeft erkend dat hij een affectieve en seksuele relatie met de cliënte heeft gehad en dat hij de noodzakelijke afkoelingsperiode niet in acht heeft genomen. Hij had op verschillende momenten die relatie kunnen (en moeten) stoppen, maar heeft die momenten niet aangegrepen. Voor de veiligheid van patiënten/cliënten is het noodzakelijk dat een zorgverlener de professionele grenzen van zijn beroepsgroep respecteert. De verantwoordelijkheid voor het bewaken van de grenzen ligt bij de zorgverlener. Dit geldt in het bijzonder voor een psychiatrisch verpleegkundige vanwege de extra kwetsbaarheid van de aan zijn/haar zorg toevertrouwde cliënten.

Opgelegde maatregel

Hoewel het college wel overtuigd is van het inzicht bij de verpleegkundige in de ernst van zijn handelen, is een risico op herhaling aanwezig. Om die reden wordt de verpleegkundige voorwaardelijk geschorst met als bijzondere voorwaarde dat hij zich onder behandeling moet stellen van een GZ-psycholoog of psychotherapeut.

De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl en tijdelijk op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl