Uitspraak CTG: klacht advies lockdown valt niet onder tuchtrecht

Den Haag - Klager heeft bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag een klacht ingediend tegen de heer Van D., die in het BIG register geregistreerd staat als internist. De klacht gaat over het handelen van de heer Van D. in zijn functie van directeur van het CIb en in zijn rol van voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT).

De klacht

Klager is het niet eens met de adviezen die het OMT heeft gegeven in verband met de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Hij vindt dat ten onrechte niet is geadviseerd om de lockdown op te heffen, toen volgens hem duidelijk werd dat door de lockdown meer levensjaren verloren gaan dan er gewonnen worden. 

Het oordeel van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het Regionaal Tuchtcollege heeft geconcludeerd dat de klacht niet ontvankelijk is. Dit betekent dat de klacht niet inhoudelijk kan worden beoordeeld. Het Centraal Tuchtcollege komt in beroep tot hetzelfde oordeel. De reden daarvoor is dat het handelen van de heer Van D. waarover wordt geklaagd niet valt onder de reikwijdte van het medisch tuchtrecht.

Het medisch tuchtrecht gaat over de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg. De door het OMT uitgebrachte adviezen hebben echter betrekking op de publieke gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat zij gaan over gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit. Het handelen van de heer Van D. als directeur van het CIb en als voorzitter van het OMT heeft onvoldoende weerslag op de individuele gezondheidszorg om hierover bij een medisch tuchtcollege te kunnen klagen.