Jaarverslag over 2020 is gepubliceerd

Zwolle - Het verslag 2020 verschijnt als online magazine, met een gedetailleerd cijferoverzicht op de website. In het magazine reflecteren zorgverleners op de dilemma’s waarvoor COVID-19 hen stelt, en leggen vervolgens het verband naar de tuchtrechtspraak.

Dilemma’s in de zorg 

COVID-19 heeft grote eisen gesteld aan de gezondheidszorg. Dan gaat het om de organisatie van de zorg, de opvang van het in meerdere golven groeiend aantal Covid-patiënten, het omgaan met de reguliere patiëntenzorg, de schaarste aan middelen en mensen en vooral de morele dilemma’s waarvoor de zorgverleners zijn komen te staan.
Het zijn ook dilemma’s waar we in de tuchtrechtspraak mee zullen worden geconfronteerd. Twee leden-beroepsgenoten, een ethicus en een vicevoorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) reflecteren in het online magazine vanuit de zorgpraktijk op de dilemma’s in de zorg en vervolgens ook in de tuchtrechtspraak.

Huisarts Jos Schelfhout: “Er was krapte in beschermingsmiddelen, dat was die eerste tijd echt een groot probleem. In de praktijk deden we relatief onbeschermd ons werk. Daarom voelden we ons extra verantwoordelijk voor onze patiënten, personeel, maar ook voor onze familie of vrienden. ‘Iets’ mee naar huis nemen, kon potentieel heel ernstig uitpakken. Het was een heel andere dynamiek in werk en in protocollen.”

De situatie met de beperkende maatregelen heeft er in 2020 voor gezorgd dat het aantal zittingen bij de tuchtcolleges sterk terugliep. Het aantal direct aan Covid-gerelateerde tuchtzaken was in 2020 nog zeer beperkt. 

Gedetailleerde jaarcijfers

Gedetailleerde jaarcijfers staan op de website. Hier worden onder andere de cijfers uitgesplitst per beroepsgroep.

De tuchtcolleges

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.
Er zijn vijf regionale tuchtcolleges in Nederland, elk met een eigen werkgebied. In 2021 verandert dit, dan gaan de tuchtcolleges van vijf naar drie locaties. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep.