Secretariaten tuchtcollege Den Haag en tuchtcollege Amsterdam gaan samen

Het aantal regionale tuchtcolleges verandert in 2022 van vijf naar drie. In dat verband gaan RTG Den Haag en RTG Amsterdam fuseren. De vestigingsplaats wordt Amsterdam.

Daarop vooruitlopend gaan de secretariaten van RTG Amsterdam en RTG Den Haag al samen op de locatie Amsterdam vanaf 28 juni 2021. Door deze samenvoeging worden de secretariaten groter en kunnen we de continuïteit in onze dienstverlening beter waarborgen.

Afbeelding van verhuiskaart met adresgegevens van de RTG's Den Haag en Amsterdam
Beeld: ©Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

Voor vragen kunt u terecht op telefoonnummer 088-3712500.

De zittingen van het RTG Den Haag worden voorlopig nog gehouden op de huidige locatie in Den Haag: het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60. De zittingen van het RTG Amsterdam worden naar verwachting binnenkort weer gehouden in de (nieuwe) rechtbank aan de Parnassusweg 280 in Amsterdam.

Ons nieuwe postadres:
Postbus 84500 1080 BN Amsterdam
Algemeen telefoonnummer: 088-3712500