Wat zijn voor de tuchtrechtspraak de gevolgen van de huidige verslechterende situatie in de zorg?

Aan de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg wordt in deze dagen regelmatig de volgende vraag voorgelegd: 'Wat zijn voor de tuchtrechtspraak de gevolgen van de huidige verslechterende situatie in de zorg?'

De colleges benadrukken dat zij de omstandigheden waarin de zorg moet worden verleend altijd meewegen bij het oordeel over een klacht. Dit geldt te meer voor omstandigheden die een noodtoestand veroorzaken. Ook betrekken de colleges bij elke klacht de beroepsrichtlijnen die gelden op het moment van handelen. Ook de aan de coronacrisis aangepaste normen van de beroepsgroepen of instructies vanuit de organisatie van de zorg of de overheid zullen worden betrokken bij de beoordeling.

De tuchtcolleges hebben de taak een oordeel te geven over klachten van direct belanghebbenden over de verleende zorg. Ook in crisissituaties hebben belanghebbenden het recht een klacht in te dienen en moeten de colleges deze in behandeling nemen. Dat gebeurt dus met oog voor de bijzondere omstandigheden waaronder de zorg moest worden verleend. Dat er op dit moment sprake is van uitzonderlijke omstandigheden in de zorg is evident.