Verpleegkundige uit beroep gezet vanwege verslavingsproblematiek

‘s-Hertogenbosch - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd diende een klacht in omdat de verpleegkundige tijdens zijn werk opiaten had gestolen en gebruikt. De verpleegkundige gebruikte deze opiaten zowel in privétijd als tijdens diensten. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en oordeelt dat de verpleegkundige zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Reden klacht
De verpleegkundige heeft tijdens opeenvolgende dienstverbanden in twee ziekenhuizen opiaten voor eigen gebruik gestolen en deze (ook) tijdens diensten gebruikt. Beide ziekenhuizen hebben het dienstverband met de verpleegkundige beëindigd en het voorval bij de inspectie gemeld. Na onderzoek van beide meldingen door de inspectie was de conclusie dat de verpleegkundige herhaaldelijk en onnodig patiënten tijdens de zorgverlening aan risicovolle situaties heeft blootgesteld. De verpleegkundige heeft zich tijdens dit inspectieonderzoek niet transparant en toetsbaar opgesteld. Daardoor is volgens de inspectie sprake van een situatie die voor de veiligheid van patiënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen.

Standpunt verpleegkundige
Na ontvangst van de klacht heeft de verpleegkundige zich uit het BIG-register laten uitschrijven en geen verweer gevoerd.

Oordeel tuchtcollege

Het college verklaart de klacht gegrond. De verpleegkundige heeft niet als een goed hulpverlener gehandeld door (ook) tijdens diensten opiaten te gebruiken en onder invloed daarvan voor patiënten te zorgen. Hij heeft het vertrouwen van de samenleving in de beroepsgroep en vertrouwen van patiënten geschaad.

Opgelegde maatregel
De verpleegkundige heeft de voor hem geldende normen ernstig en herhaaldelijk overtreden. De verpleegkundige heeft zijn eigen behoefte aan opiaten vooropgesteld, in plaats van de zorg voor patiënten. Door zijn opiatengebruik is tijdens zijn werk een aanmerkelijke kans op fouten ontstaan omdat het vermogen om adequaat te handelen en te beslissen door dat gebruik wordt beïnvloed. Daarmee heeft hij de patiënten en de kwaliteit van de zorg in gevaar gebracht. Het college rekent hem dit zwaar aan en is van oordeel dat de verpleegkundige niet meer in de individuele gezondheidszorg mag werken. Hij krijgt een beroepsverbod en mag zich niet opnieuw in het BIG-register laten inschrijven.

Voordracht

Omdat de inspectie de verpleegkundige niet meer geschikt achtte om zijn beroep uit te oefenen, heeft zij naast de klacht ook een ‘voordracht voor een maatregel wegens ongeschiktheid’ bij het college ingediend. Het college is van oordeel dat de verpleegkundige, vanwege zijn verslaving, ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen. Ook op die grond wordt de verpleegkundige uit zijn beroep gezet.


De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl en staat tijdelijk op deze website.