Nieuw adres centraal tuchtcollege

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) verhuist op 24 februari 2022 naar een andere locatie in Den Haag. De nieuwe locatie van het CTG is aan de Rijnstraat 50 in Den Haag.

Zittingen
De verhuizing heeft geen gevolgen voor de zittingen van het CTG. Deze blijven plaatsvinden in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Adres en telefoonnummer
Het nieuwe postadres wordt:
Postbus 16437
2500 BK Den Haag

Het algemene telefoonnummer blijft: 088-3712510.

Verhuiskaart centraal tuchtcollege
Beeld: ©ESTT