Jaarverslag 2021 gepubliceerd

Amsterdam - Het jaarverslag 2021 verschijnt als online magazine, met een gedetailleerd cijferoverzicht op de website. In het magazine reflecteren zorgverleners op de mogelijkheden om meer te leren van het tuchtrecht.

De tuchtcolleges hebben hun werk, ondanks de personele perikelen en een aantal interne projecten die veel capaciteit vroegen, zo goed mogelijk voortgezet. Met gebruikmaking van de al in 2020 ontwikkelde digitale mogelijkheden konden de geplande mondelinge vooronderzoeken en zittingen, ondanks Covid-klachten of quarantaine van procesdeelnemers, meestal gewoon doorgaan.
In het jaarverslag kunt u een video bekijken met daarin enkele vragen en antwoorden over dit onderwerp en de cijfers. Link naar e-Zine: https://magazines.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/jaarverslagen/2021/01/index

Gedetailleerde jaarcijfers
Gedetailleerde jaarcijfers staan op de website. Hier worden onder andere de cijfers uitgesplitst per beroepsgroep.
Opvallend is dat het aantal binnengekomen klachten, dat in 2020 een sterke daling vertoonde ten opzichte van eerdere jaren (ongeveer 1030 tegenover bijna 1800 in 2018 en ruim 1500 in 2019), het afgelopen jaar op vrijwel hetzelfde niveau is gebleven: ruim 1050.

Beeld en realiteit
“Er zit best een grote kenniskloof tussen wat we als zorgverleners denken te weten en de realiteit”, concluderen twee jonge zorgverleners in een interview in dit jaarverslag. Zij reflecteren in het magazine op wat er bij hen en leeftijdgenoten bekend is over het tuchtrecht. In een tweede interview gaan twee zorgverleners die ervaring hebben met tuchtklachten met elkaar in gesprek over hun beleving bij het tuchtrecht. In beide interviews worden meer mogelijkheden genoemd om nog meer van het tuchtrecht te leren. “We proberen nu te leren per casus, maar je zou deze ook kunnen combineren en kijken naar veelvoorkomende issues. Zo wordt het zichtbaar welke zaken in een bepaalde setting vaak voorkomen.”

De tuchtcolleges
De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden. In 2021 waren er vijf regionale tuchtcolleges in Nederland, elk met een eigen werkgebied. Op 1 april 2022 is dit veranderd: er zijn nu nog drie regionale tuchtcolleges, in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep.