Verpleegkundige uit beroep gezet wegens (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

‘s-Hertogenbosch - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd diende een klacht in omdat de verpleegkundige grensoverschrijdend heeft gehandeld ten opzichte van een zeer kwetsbare patiënte die psychiatrische problemen had. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en oordeelt dat de verpleegkundige zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Reden klacht
De verpleegkundige was in dienst van een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hij werkte op een gesloten psychiatrische afdeling waar mensen terecht kunnen die intensieve, acute zorg nodig hebben. Hij ontmoette daar een patiënte die een suïcidepoging had ondernomen. De verpleegkundige werd op slag verliefd op haar.

Nadat patiënte dezelfde avond nog de instelling had verlaten, heeft hij via Facebook contact met haar gezocht. Patiënte en de verpleegkundige hebben vervolgens enkele keren afgesproken en seksueel contact gehad. De verpleegkundige heeft zijn handelen geheim willen houden en heeft ook patiënte gevraagd te verzwijgen dat zij contact met hem had. De verpleegkundige heeft in eerste instantie nagelaten om binnen de instelling openheid te geven over de relatie. Pas toen hij niet meer anders kon, heeft hij dit alsnog gedaan.

De instelling heeft daarop het dienstverband met de verpleegkundige beëindigd en het voorval bij de inspectie gemeld. De inspectie heeft onderzoek gedaan en concludeerde dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De verpleegkundige heeft zich niet laten behandelen door een psychiater of andere zorgverlener. De inspectie ziet daarom risico’s dat hij in de toekomst opnieuw professionele grenzen zal overschrijden.
 

Standpunt verpleegkundige
De verpleegkundige heeft toegegeven dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Hij erkent dat hij in strijd met alle regels heeft gehandeld en patiënte in een kwetsbare situatie heeft gebracht. Hij heeft destijds wel overwogen om het bespreekbaar te maken op het werk, maar hij schaamde zich en was doodsbang voor de gevolgen. Hij werkt inmiddels niet meer met (psychiatrische) patiënten.

Oordeel tuchtcollege

Het college verklaart de klacht gegrond. De verpleegkundige heeft erkend dat er sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is in strijd met de regels die voor een verpleegkundige gelden. Voor de veiligheid van patiënten is het noodzakelijk dat een zorgverlener de professionele grenzen van zijn beroepsgroep respecteert. Bij patiënten van een psychiatrisch verpleegkundige is dat nog belangrijker, omdat zij extra kwetsbaar zijn.

Opgelegde maatregel
De verpleegkundige heeft de voor hem geldende normen ernstig overtreden. Daarnaast heeft de verpleegkundige zijn eigen belangen vooropgesteld, in plaats van die van patiënte. Hij is niet transparant geweest door binnen de instelling geen openheid te geven. Bovendien heeft hij druk op patiënte gelegd om het contact met hem te verzwijgen. Hieruit blijkt een gebrek aan inzicht en verantwoordelijkheid. De verpleegkundige heeft onvoldoende oog gehad voor de mogelijk schadelijke gevolgen voor patiënte. Het college rekent hem dit zwaar aan en is van oordeel dat de verpleegkundige niet meer in de individuele gezondheidszorg mag werken. Zijn inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald.

De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl. Voor die tijd vindt u de uitspraken op deze website