Behandeling twaalf tuchtklachten tegen internist-oncoloog

Op donderdag 10 en vrijdag 11 november 2022 behandelt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle twaalf klachten tegen een internist-oncoloog uit de provincie Gelderland. De behandeling begint op beide dagen om 9.30 uur.

Onjuiste behandeling en onbevoegdheid wegens gebrekkige of geen registratie

Deze zaken gaan allemaal over de behandeling van patiënten die aan vormen van kanker leden. De verwijten lopen uiteen, maar hebben als gemene deler dat de internist-oncoloog aan de patiënten telkens niet de juiste behandeling zou hebben geboden. Daarnaast wordt de internist-oncoloog verweten dat zij gedurende een bepaalde tijd haar BIG-registratie en haar registratie in het specialistenregister niet op orde had, waardoor zij onbevoegd zou hebben gehandeld. De internist-oncoloog heeft verweer gevoerd in alle zaken.

Belangstellenden en pers

Een ieder die de  behandeling van (een deel van) de zaken wenst bij te wonen, wordt verzocht zich tijdig aan te melden via e-mail: rtgzwolle@minvws.nl. Zie verder de rollijst op de website (onderaan dit bericht vindt u een link naar de rollijst).

Uitspraak op 13 januari 2023

De uitspraak in de zaken is voorlopig gepland op vrijdag 13 januari 2023.

De geanonimiseerde beslissingen vindt u op 13 januari 2023 vanaf 13.00 uur op de website van de tuchtcolleges en vanaf 16 januari 2023 op www.tuchtrecht.nl.

Meer informatie vindt u op de rollijst [link] van 10 en 11 november 2022.