Psychotherapeut/GZ-psycholoog uit beroep gezet door (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

‘s-Hertogenbosch. Een patiënte diende een klacht in tegen de psychotherapeut/gz-psycholoog omdat zij tijdens de behandeling een seksuele relatie met haar is aangegaan. Ook heeft de zorgverlener vertrouwelijke informatie over een andere patiënt met haar gedeeld. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en oordeelt dat zorgverlener haar beroep niet meer mag uitoefenen.

Reden klacht
De patiënte volgde een traumabehandeling bij de zorgverlener. De zorgverlener was vanaf het begin van de behandeling heel betrokken bij de patiënte. Zij kregen intensief contact en later ook een seksuele relatie. Die seksuele relatie is ook een tijd na de traumabehandeling blijven bestaan. Gevolg hiervan is dat de patiënte geen vertrouwen meer in de geestelijke gezondheidszorg heeft, en ook niet meer naar een psychotherapeut/gz-psycholoog is gegaan. Ook haar behandeling bij de psychiater en de woonbegeleiding is gestopt.

Standpunt zorgverlener 
De zorgverlener heeft toegegeven dat zij zich seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen en dat zij de seksuele relatie ook na de behandeling niet heeft gestopt. De zorgverlener bestrijdt dat zij vertrouwelijke informatie over andere patiënten met patiënte heeft gedeeld. Zij heeft het college op de zitting laten weten dat zij hoopt dat deze klacht voor haarzelf de beste leertherapie ooit zal zijn. 

Oordeel tuchtcollege
Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond. Seksueel gedrag en het starten van een seksuele relatie tijdens een behandeling is in strijd met de professionele regels voor zorgverleners. Voor de veiligheid van patiënten is het noodzakelijk dat een zorgverlener zich houdt aan de professionele grenzen van de beroepsgroep. Dat is nog belangrijker bij patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, omdat zij extra kwetsbaar zijn. De zorgverlener heeft die regels en grenzen niet gerespecteerd. 

De zorgverlener heeft ook onvoldoende aandacht gehad voor de mogelijke impact op de patiënte en haar traumabehandeling. Ten slotte staat het vast dat de zorgverlener informatie over in elk geval één andere patiënt met patiënte heeft gedeeld. Het schenden van haar beroepsgeheim is in principe niet tuchtrechtelijk verwijtbaar ten opzichte van de patiënte zelf, maar de zorgverlener had de patiënte niet mogen belasten met deze informatie.

Opgelegde maatregel
De zorgverlener heeft de voor haar geldende normen ernstig overtreden. Op verschillende momenten had ze hulp kunnen inschakelen om over haar professionele handelen en het overschrijden van grenzen te praten en daarna te doen wat goed was voor de patiënte, maar dat heeft zij niet gedaan. De zorgverlener heeft pas hulp gezocht nadat zij de klacht had ontvangen die klaagster bij het college heeft ingediend. Het college heeft er geen vertrouwen in dat de zorgverlener haar gedrag (blijvend) zal kunnen veranderen. Daardoor is gevaar voor herhaling aanwezig. Het college is van oordeel dat de zorgverlener niet meer als psychotherapeut of gz-psycholoog in de individuele gezondheidszorg mag werken. Beide inschrijvingen in het BIG-register worden doorgehaald. 

De volledige uitspraak zal worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl en tijdelijk op deze website.