Persaankondiging behandeling tuchtklacht over grensoverschrijdend gedrag GZ-psycholoog/psychotherapeut

Behandeling tuchtklacht tegen GZ-psycholoog/psychotherapeut. De klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag in de behandelrelatie, dossiervorming en zorgverlening buiten de professionele standaard.

Op maandag 27 maart 2023 behandelt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te ‘s-Hertogenbosch een klacht tegen een GZ-psycholoog/psychotherapeut, voorheen werkzaam in de provincie Utrecht. De behandeling vindt plaats in zaal L van het Paleis van Justitie te ’s-Hertogenbosch en begint om 14.00 uur.

Als u bij de behandeling van de zaak aanwezig wil zijn, wordt u verzocht u aan te melden door een e-mail te sturen naar: TG-DenBosch@minvws.nl. Indien u een bevestiging van uw e-mail ontvangt, kunt u de zitting bijwonen, onder het volgende voorbehoud.

In beginsel is een tuchtzitting openbaar. Verweerder heeft verzocht om behandeling achter gesloten deuren. Het college zal aan het begin van de zitting over dit verzoek een beslissing nemen. Indien het verzoek wordt toegewezen, zal het niet mogelijk zijn om de zitting bij te wonen.