Persbericht Verpleegkundige die relatie is aangegaan met patiënte mag beroep niet meer uitoefenen

Eindhoven – De verpleegkundige werkte als praktijkondersteuner GGZ bij een huisarts. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd diende een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven, dat de klacht gegrond verklaart en bepaalt dat de man zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Reden klachten

De inspectie verwijt de verpleegkundige dat hij vanuit een professionele relatie een vriendschap is aangegaan met een kwetsbare patiënte. De verpleegkundige heeft te vergaand privécontact met patiënte onderhouden en heeft (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vertoond.

Standpunt verpleegkundige

De verpleegkundige heeft in zijn verweerschrift geschreven dat hij zich verantwoordelijk voelt omdat hij zich niet aan de ethische gedragscode heeft gehouden. Hij geeft toe dat hij zich heeft laten meeslepen door zijn gevoel en heeft spijt van het leed dat hij de patiënte heeft aangedaan.

Oordeel tuchtcollege

Hoewel de verpleegkundige wist dat patiënte een psychisch kwetsbare vrouw was, is hij haar (privé)leven binnengedrongen voor zijn eigen behoeften en gevoelens. Hij ging vaak uit zichzelf bij patiënte op bezoek en nam regelmatig ’s avonds en in het weekeinde het initiatief tot WhatsAppcontact. De verpleegkundige schreef dan over zijn gevoelens voor patiënte en over fysiek contact tussen hen. Na beëindiging van de behandelrelatie heeft de verpleegkundige de contacten met patiënte op dezelfde manier voortgezet.

Het is niet vast komen te staan dat tussen de verpleegkundige en patiënte seksueel contact heeft plaatsgevonden. Wel staat vast dat de verpleegkundige de patiënte vaak onnodig heeft aangeraakt.

Het valt de verpleegkundige vooral te verwijten dat het misbruik een jaar lang heeft plaatsgevonden, terwijl hij wist dat wat hij deed niet mocht. Ook sprak de verpleegkundige expres af met patiënte buiten de huisartsenpraktijk, op plaatsen waar geen enkele vorm van toezicht was. Daarbij is hij niet duidelijk geweest tegen de huisarts bij wie hij werkte over zijn relatie en contacten met patiënte.

De verpleegkundige heeft niet zelf ingezien dat hij zijn professionele grenzen heeft overschreden. Omdat de verpleegkundige niet naar zitting is gekomen, kan het tuchtcollege niet vaststellen of hij maatregelen heeft genomen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen. Dit is extra belangrijk omdat hij ook solistisch werkt. Dat de verpleegkundige in zijn verweerschrift diepe spijt betuigt en zich verantwoordelijk voelt voor het leed dat zijn niet-professionele houding heeft veroorzaakt, is daarvoor in ieder geval onvoldoende.

Opgelegde maatregel

Wat de verpleegkundige heeft gedaan, is zo ernstig dat alleen de zwaarste maatregel op zijn plaats is. Dat betekent dat de verpleegkundige zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Het college wil voorkomen dat andere patiënten nog aan het gedrag van de verpleegkundige worden blootgesteld.