Reglement van orde van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, versie 1 april 2023

Dit reglement is een aanvulling op de regels in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en het Tuchtrechtbesluit BIG. Deze versie van het reglement van de regionale tuchtcolleges is vastgesteld op 1 maart 2023 en treedt in werking op 1 april 2023. Het vervangt de versie uit 2022.