Ben ik verplicht om te komen na een uitnodiging van het college?

Partijen worden in beginsel geacht ter terechtzitting te verschijnen om ter zitting hun standpunten nader mondeling toe te lichten en desgevraagd vragen die mogelijk vanuit het tuchtcollege worden gesteld, te kunnen beantwoorden.

Aanwezigheid van partijen is echter niet verplicht gesteld.