Wat betekent Wet BIG?

Wet BIG betekent Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

De Wet BIG gaat over de beroepen in de individuele gezondheidszorg. In de De Wet BIG(Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) staan onder meer regels en normen om patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Het BIG-register is een databank die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In het BIG-register staan zorgverleners geregistreerd. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen.

Zie:  www.bigregister.nl.