Hoe is een regionaal tuchtcollege samengesteld?

Het regionaal tuchtcollege bestaat meestal uit vijf leden: twee juristen, van wie één de voorzitter is, en drie leden-zorgverleners met hetzelfde beroep als de aangeklaagde zorgverlener en wordt bijgestaan door een secretaris.

De voorzitter kan ook bepalen dat het college bestaat uit drie personen: één jurist (de voorzitter) en twee leden-zorgverleners eveneens bijgestaan door een secretaris.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 55 lid 1 en lid 2 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).