Hoe lang duurt het voordat het centraal tuchtcollege uitspraak doet?

Uiterlijk twee maanden na de zitting doet het tuchtcollege uitspraak.

In de beslissing staat tot welk oordeel het college is gekomen en op grond van welke overwegingen.

U ontvangt een afschrift van de beslissing van het college. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het regionaal tuchtcollege in eerste aanleg ontvangen een afschrift van de beslissing.

Dit is wettelijk geregeld in de artikelen 69 en 72 en 74 lid 2 en lid 8 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).