Hoe lang duurt het voordat het regionaal college uitspraak doet?

Uiterlijk twee maanden na de zitting doet het tuchtcollege uitspraak.

In de beslissing staat tot welk oordeel het college is gekomen en op grond van welke overwegingen.

U ontvangt een afschrift van de beslissing van het college. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het centraal tuchtcollege ontvangen een afschrift van de beslissing.

Dit is wettelijk geregeld in de artikelen 69 en 72  Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Berisping

Het college veroordeelt het gedrag van de hulpverlener. Hij heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor terechtgewezen.

Geldboete

De zorgverlener moet een boete van maximaal € 4500,- betalen aan de Staat der Nederlanden.

Schorsing

De registratie van de zorgverlener wordt voor maximaal een jaar geschorst. Deze maatregel kan ook in combinatie met een geldboete worden opgelegd en kan aan voorwaarden worden verbonden.

Gedeeltelijke ontzegging het beroep uit te oefenen.

De zorgverlener blijft wel geregistreerd staan, maar mag bepaalde handelingen niet meer verrichten. Zo kan het een huisarts verboden worden nog langer bevallingen te leiden, terwijl hij andere werkzaamheden als arts mag blijven uitvoeren.

Schrappen uit het register

De zorgverlener wordt geschrapt uit het register. Hij raakt zijn titel kwijt en mag het beroep niet langer uitoefenen.

Wel gegrond, geen maatregel

Het college kan een klacht ook gegrond verklaren zonder dat het een maatregel oplegt.