Hoeveel tijd heb ik om in beroep te gaan?

U moet het beroepsschrift binnen zes weken na verzending van de uitspraak indienen.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 73 lid 1 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).