Is juridische bijstand verplicht?

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht of het schrijven van een verweerschrift of als u ter zitting iemand anders namens u het woord wil laten voeren, dan kunt u zich laten bijstaan door een jurist of iemand anders die u daarvoor geschikt vindt. Dit is niet verplicht.

Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u ook contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg of met het Adviespunt Zorgbelang.

Informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u bij het Juridisch Loket.