Zijn de zittingen openbaar?

Ja, de zittingen van een tuchtcollege zijn toegankelijk voor publiek.

Als daarvoor belangrijke redenen zijn, kan het college besluiten de zitting zonder publiek te houden.

Dit is wettelijk geregeld in de artikelen 70 lid 1 en 74 lid 2 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).