Kan ik in hoger beroep tegen een beslissing van een regionaal tuchtcollege?

Als uw klacht door een regionaal tuchtcollege niet-ontvankelijk is verklaard of als de klacht geheel of gedeeltelijk is afgewezen, kunt u bij het centraal tuchtcollege tegen die uitspraak in beroep.

Als klager kunt u geen beroep instellen als u het niet een bent met de zwaarte van de maatregel. Dit heeft ermee te maken dat het tuchtrecht een algemeen belang dient.

De aangeklaagde zorgverlener kan wel altijd beroep instellen, ook als hij alleen beroep instelt tegen de zwaarte van de opgelegde maatregel. Dit is omdat de opgelegde maatregel direct op hem betrekking heeft.

Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg kan altijd in beroep gaan tegen een beslissing van een regionaal tuchtcollege.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 73 lid 1 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).