Kan ik mijn klacht intrekken?

Als klager kunt u op ieder moment van de tuchtrechtprocedure de klacht schriftelijk intrekken. Dit wil niet altijd zeggen dat de klacht niet verder wordt behandeld.

Als de aangeklaagde zorgverlener dat wil, gaat de behandeling van de klacht verder.

Ook het tuchtcollege kan de procedure voortzetten als dat nodig is in het algemeen belang. Dan volgt alsnog een zitting.

Als een klacht na de zitting van het tuchtcollege wordt ingetrokken, wordt de behandeling van de klacht niet gestaakt.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 65 lid 10 en artikel 73 lid 7 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).