Kan ik voor een schadevergoeding terecht bij een tuchtcollege?

Nee. De tuchtcolleges voor de gezondheidszorg kunnen geen schadevergoeding toekennen. Die bevoegdheid hebben ze niet.

Voor schadevergoeding kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter of een onafhankelijke geschillencommissie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.