Tegen wie kan ik een klacht indienen?

De volgende beroepsgroepen vallen onder het wettelijk tuchtrecht:

 • Artsen (bijvoorbeeld huisartsen en medisch-specialisten zoals chirurgen en psychiaters)
 • Tandartsen
 • Apothekers 
 • Verloskundigen 
 • Fysiotherapeuten
 • Verpleegkundigen 
 • Psychotherapeuten
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Physician assistants
 • Orthopedagoog-generalisten
 • Klinisch technologen
 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Geregistreerd-mondhygiënist

Deze zorgverleners staan geregistreerd in het BIG-register (het register voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit is wettelijk geregeld in artikel 3 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Met klachten over andere zorgverleners, bijvoorbeeld een doktersassistent of een diëtist, kunt u niet bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg terecht.