Tegen wie kan ik een klacht indienen?

De volgende acht beroepsgroepen vallen onder het wettelijk tuchtrecht:

 • Artsen (bijvoorbeeld huisartsen en medisch-specialisten zoals chirurgen en psychiaters)
 • Tandartsen
 • Apothekers 
 • Verloskundigen 
 • Fysiotherapeuten
 • Verpleegkundigen 
 • Psychotherapeuten
 • Gezondheidszorgpsychologen

Deze zorgverleners staan geregistreerd in het BIG-register (het register voor de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Dit is wettelijk geregeld in artikel 3 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Daarnaast kunt over bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen ook een klacht indienen tegen:

 • physician assistants;
 • klinisch technologen;
 • verpleegkundig specialisten.

De physician assistants, klinisch technologen en verpleegkundig specialisten staan niet geregistreerd in het BIG-register, maar vallen wel (beperkt) onder het tuchtrecht. De juridische basis hiervoor is artikel 36a Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Met klachten over andere zorgverleners, bijvoorbeeld een doktersassistent of een diëtist, kunt u niet bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg terecht.