Tot wanneer kan ik een klacht indienen?

U kunt tot precies tien jaar na het handelen of nalaten van de zorgverlener een klacht indienen.

Is datgene waarover u wilt klagen langer dan tien jaar geleden gebeurd, dan is de klacht verjaard. U wordt dan door het tuchtcollege in de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 65 lid 5 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).