Waar dien ik het beroep in?

U dient het hoger beroep schriftelijk in bij het regionaal tuchtcollege dat de uitspraak heeft gedaan waartegen het beroep wordt ingesteld (dus niet bij het centraal tuchtcollege).

Dit is wettelijk geregeld in artikel 73 lid 2 en artikel 19 lid 3 Tuchtrechtbesluit BIG.