Wat doet een tuchtcollege voor de gezondheidszorg?

Een tuchtcollege voor de gezondheidszorg oordeelt op basis van de klacht of de aangeklaagde zorgverlener zijn werk zorgvuldig heeft gedaan.

Het tuchtcollege toetst of de aangeklaagde zorgverlener heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij behoort te leveren aan zijn patiënt (of diens familie).

Afhankelijk van de gedraging waarover wordt geklaagd toetst het tuchtcollege ook of de aangeklaagde zorgverlener buiten de directe relatie met de patiënt heeft gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 47 lid 1 onder a en b Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Als het tuchtcollege oordeelt dat de  aangeklaagde zorgverlener niet zorgvuldig heeft gehandeld, verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond en kan het de aangeklaagde zorgverlener een maatregel opleggen.

Dit is wettelijk geregeld in artikel 48 lid 1 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).