Wat kan ik bereiken met het indienen van een klacht bij een tuchtcollege?

Bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg kunt u terecht voor een uitspraak over het medisch handelen van uw zorgverlener. Als het tuchtcollege de klacht gegrond verklaart kan het de aangeklaagde zorgverlener een tuchtmaatregel opleggen.

De lichtste maatregel die het tuchtcollege kan opleggen is de waarschuwing. De maatregel van doorhaling van de inschrijving in het BIG-register is de zwaarst op te leggen maatregel.

Zie voor de tuchtmaatregelen: artikel 48 lid 1 Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).