Wordt de uitspraak gepubliceerd?

Uitspraken van tuchtcolleges worden de dag na de uitspraak gepubliceerd op tuchtrecht.nl. Op deze website staan geen namen van partijen vermeld.

Daarnaast worden beslissingen waarbij de maatregel van berisping of hoger is opgelegd, zodra deze onherroepelijk zijn, ook gepubliceerd op www.bigregister.nl, in de Staatscourant, in één of meer dag- of weekbladen in de regio waar de zorgverlener zijn beroep uitoefent en zijn deze te vinden in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd.

In bepaalde gevallen wordt de maatregel meteen gepubliceerd, ook als deze nog niet onherroepelijk is. Dit is het geval als een regionaal tuchtcollege heeft bepaald dat de maatregel onmiddellijk van kracht wordt.