Uitspraken

De tuchtcolleges doen uiterlijk twee maanden na de zitting uitspraak. De beslissingen worden in het  openbaar uitgesproken. Het tuchtcollege deelt dan in het kort mee wat de beslissing is. Partijen krijgen een kopie van de beslissing met de motivering toegestuurd.

Uitspraken van tuchtcolleges worden de dag na de uitspraak gepubliceerd op tuchtrecht.nl. Op deze site staan geen namen van partijen vermeld. Beslissingen waarbij de bevoegdheid wordt beperkt zoals een schorsing of een doorhaling worden gepubliceerd in het BIG-register. Indien een berisping of een geldboete na 1 april 2019 worden opgelegd dan volgt publicatie alleen als het tuchtcollege dat in de beslissing bevolen heeft (zie overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd) Op  tuchtrecht.nl worden uitspraken gepubliceerd die gedaan zijn vanaf 2010.

Uitspraken die de tuchtcolleges voor 2010 hebben gedaan kunt u opvragen. U stuurt dan een e-mail naar dienstpostbus-estt@minvws.nl met daarin het gemotiveerde verzoek u het document toe te sturen. Vermeld daarbij wat uw belang is om de uitspraak te ontvangen, welk tuchtcollege de uitspraak heeft gedaan en het zaaknummer. De voorzitter van het betreffende college beslist dan om de beslissing wel of niet te verstrekken.