Uitspraak

Het college doet bijna altijd binnen acht weken na de zitting uitspraak. Dan wordt tijdens een openbare zitting voorgelezen wat het college heeft besloten.

De schriftelijke uitspraak wordt op dezelfde dag per aangetekende post naar klager en verweerder gestuurd. Het is daarom niet nodig om naar de uitspraak te komen.