Mondeling vooronderzoek

Het mondeling vooronderzoek is een besloten bijeenkomst waarvoor alleen klager en verweerder (eventueel met hun gemachtigden) worden uitgenodigd.

Het gesprek wordt geleid door een vooronderzoeker. Meestal is dat een secretaris van het college. Naast de secretaris zit een griffier.

Doel mondeling vooronderzoek

Het doel van het mondelinge vooronderzoek is om meer informatie te verkrijgen over de klacht en het verweer.

Een ander doel van dit gesprek is om te onderzoeken of partijen nader tot elkaar kunnen komen. Als dat lukt kan de klacht ingetrokken worden. Gebeurt dan niet, dan besluit het college of het tot een zitting moet komen.

Verloop vooronderzoek

Het gesprek vindt plaats in een kamer van het Gerechtsgebouw. U wordt vanaf de hoofdingang doorverwezen naar de juiste balie.

De vooronderzoeker leidt het gesprek. Beide partijen mogen hun standpunten toelichten en vragen aan elkaar stellen. Het gesprek duurt zo'n 30 tot 60 minuten. De griffier maakt een verslag van het gesprek, dat aan klager en verweerder wordt toegezonden.