Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de tuchtcolleges. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam

Het secretariaat van het tuchtcollege Amsterdam is per 28 juni 2021 samengegaan met tuchtcollege Den Haag. De secretariaten zijn gevestigd te Amsterdam.

Noord-Holland

 • Postadres

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Telefoon: 088-3712500

Fax: 088-3712509

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 • Zittingsadres

De zittingen van het RTG Amsterdam worden naar verwachting binnenkort weer gehouden in de (nieuwe) rechtbank aan de Parnassusweg 280 in Amsterdam.

 • E-mail

tg-amsterdam@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag

Zuid-Holland

Het secretariaat van het tuchtcollege Den Haag is per 28 juni 2021 samengegaan met tuchtcollege Amsterdam.

Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur.

 • Postadres

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Telefoon: 088-3712500

 • Zittingsadres

Paleis van Justitie

Prins Clauslaan 60, Den Haag

 • E-mail

tg-denhaag@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen en vooronderzoeken

Bezoekers van het Paleis van Justitie moeten zich vooraf aanmelden en registreren. Wilt u een zitting van het RTG Den Haag bijwonen dan wordt u verzocht tijdig - maar uiterlijk twee werkdagen van te voren - telefonisch contact op te nemen met het secretariaat op telefoonnummer 088-3712500.
Personen die niet zijn aangemeld, worden niet toegelaten.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven

Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland

Het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven is op maandag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.45 uur en dinsdag, woensdag en donderdag tot 17.00 uur. Daarna kunt u het college bereiken via onderstaand e-mailadres (niet voor het toesturen van processtukken).

 • Postadres

Postbus 61

5600 AB Eindhoven

Telefoon: 088-3712550

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

 • Zittingsadres

Gebouw Hooghuis

Keizersgracht 5, Eindhoven

 • E-mail

tg-eindhoven@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen en vooronderzoeken

Het Hooghuis is beperkt opengesteld voor publiek. Het aantal personen in de zittingszaal wordt tot een minimum beperkt om de nodige afstand te kunnen houden. Daarom worden alleen de procespartijen toegelaten tot de zitting.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen

Groningen, Friesland, Drenthe

Het secretariaat van het tuchtcollege Groningen is per 1 maart 2021 samengegaan met tuchtcollege Zwolle.

 • Postadres

Postbus 10067

8000 GB ZWOLLE

Telefoon: 088-3712570

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 • E-mail 

tg-groningen@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingsadres

De zittingen en mondelinge vooronderzoeken vinden voorlopig nog in Groningen plaats.

 • Zittingen en vooronderzoeken

Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden en registreren. U kunt zich aanmelden via tg-groningen@minvws.nl. Alleen na bevestiging van de aanmelding kunt u de zitting bezoeken. Personen die niet zijn aangemeld, worden niet toegelaten.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle

Overijssel, Flevoland en Gelderland

 • Postadres

Postbus 10067

8000 GB ZWOLLE

Telefoon: 088-3712570

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 • E-mail 

rtgzwolle@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen en vooronderzoeken

Bezoekers aan het gerechtsgebouw Zwolle moeten zich vooraf aanmelden en registreren. Toegang tot het gerechtsgebouw is alleen mogelijk door het tonen van een e-mailbevestiging van de reservering.

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 • Postadres

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Telefoon: 088-3712510

 • Zittingsadres

Paleis van Justitie

Prins Clauslaan 60, Den Haag

 • E-mail

tg-centraal@minvws.nl (alleen voor uitstelverzoeken)

 • Zittingen

Wilt u bij een zaak bij het Paleis van Justitie aanwezig zijn, dan dient u - uiterlijk twee werkdagen van te voren – bij het secretariaat van het Centraal Tuchtcollege een reservering te maken door een e-mail te sturen aan CTG@minvws.nl

Tuchtklachtfunctionarissen (per 1 april 2019)

Fysiek zitten de tuchtklachtfunctionarissen op een vaste standplaats bij het ministerie van VWS in Utrecht. Zij werken onafhankelijk van de tuchtcolleges. Het contact kan telefonisch en/of per mail verlopen.

 • E-mail

tkf@minvws.nl

 • Telefoonnummer

088-3712666

 • Webpagina

www.rijksoverheid.nl/tkf