Ik ben aangeklaagd

U bent zorgverlener. Iemand is niet tevreden over uw handelen en heeft een klacht tegen u ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Tegen welke zorgverleners kan een klacht worden ingediend

Bij het tuchtcollege kan een klacht worden ingediend tegen een:

 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Apotheker
 • Verpleegkundige
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Klinisch technoloog
 • Psychotherapeut
 • Physician assistant
 • Orthopedagoog-generalist
 • Klinisch technoloog
 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Geregistreerd-mondhygiënist

Het moet gaan om zorgverleners die zijn geregistreerd in het BIG-register. Bachelor Medisch Hulpverleners en Geregistreerd-mondhygiënist vallen gedeeltelijk onder het tuchtrecht.
Bij geregistreerd-mondhygiënist gaat het om personen met de beroepstitel geregistreerd-mondhygiënist en niet de gewone mondhygiënist.

Wie kan tegen u een klacht indienen

Tegen u kan een klacht worden ingediend door:

 • Een patiënt.
 • Familie van een patiënt.
 • Uw opdrachtgever.
 • Uw werkgever.
 • Een Inspecteur voor de Gezondheidszorg.

Waarover kan men klagen

Bij de tuchtcolleges kan men klagen over gedragingen die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Verkeerde diagnose of onjuiste behandeling
 • Schenden van het beroepsgeheim
 • Onvoldoende informatie over de behandeling
 • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
 • Afgifte van een onjuiste verklaring of een onjuist rapport
 • Seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag
 • Voorschrijven of verstrekken van verkeerde medicijnen

Ook valt onder het tuchtrecht onzorgvuldig handelen van een zorgverlener buiten de directe relatie met een patiënt. Dan moet de gedraging waarover wordt geklaagd wel voldoende weerslag hebben op de uitoefening van de individuele gezondheidszorg.

Verweerschrift indienen

Het Regionaal Tuchtcollege stuurt u het klaagschrift toe. Het informeert u ook over het voeren van verweer. U kunt zelf verweer voeren of iemand anders vragen dat te doen, bijvoorbeeld uw rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat. Het tuchtcollege verstuurt post met medische gegevens aangetekend om veiligheids- en privacyredenen. Als u niet in staat bent om de post aan te nemen kunt u deze later ophalen bij het postkantoor.

Rechtsbijstand

U kunt bij de procedure hulp en advies vragen, bijvoorbeeld van een familielid, een jurist van de rechtsbijstandverzekering of een advocaat. Zij kunnen dan namens u verweer voeren. Voor een gemachtigde die geen advocaat is, is een schriftelijke machtiging nodig.

De kosten van rechtsbijstand komen voor uw eigen rekening. Voor informatie over door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket.

Juridische hulp en advies inroepen is niet verplicht. U kunt ook zelf uw verweer voeren en uw verweer tijdens de terechtzitting mondeling toelichten.