Andere klachtmogelijkheden

Op deze pagina leest u op welke manieren u nog meer een klacht tegen een zorgverlener kunt indienen en waar u advies kunt krijgen.

Gelijktijdig meerdere mogelijkheden

Een klacht indienen kan op verschillende manieren tegelijkertijd. Er kan bijvoorbeeld een tuchtklacht worden ingediend en tegelijkertijd een schadevergoeding worden geƫist bij de civiele rechter.

Het veroorzaken van (een aanmerkelijke kans op) schade aan iemands gezondheid door ondeskundig te handelen is een strafbaar feit. In dat geval kunt u ook aangifte doen bij de Politie.

Een gesprek met uw zorgverlener

In veel gevallen is een klacht in een gesprek met uw zorgverlener op te lossen. Misschien weet hij niet dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als hij daarop gewezen wordt. Ook na een behandeling kan het nuttig zijn om uw zorgverlener op bestaande onvrede te wijzen. Zeker als u regelmatig met hem te maken heeft en soortgelijke problemen in de toekomst wil voorkomen.

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

U kunt uw klacht ook indienen bij de klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Meer informatie leest u op de website van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

Advies bij klachten

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft informatie en advies als u een vraag of klacht heeft over de kwaliteit van zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder.