Andere klachtmogelijkheden

Op deze pagina leest u op welke manieren u nog meer een klacht tegen een zorgverlener kunt indienen.

Gelijktijdig meerdere mogelijkheden

U beslist waar en op welke manier u uw onvrede kenbaar maakt. Daarbij sluiten verschillende mogelijkheden elkaar niet uit. Er kan bijvoorbeeld een tuchtklacht worden ingediend en tegelijkertijd, of na de behandeling van de tuchtzaak, een schadevergoeding worden geëist bij de civiele rechter.

Een gesprek met uw zorgverlener

In veel gevallen is een klacht in een gesprek met uw zorgverlener op te lossen. Misschien weet hij niet dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als hij daarop gewezen wordt. Ook na een behandeling kan het nuttig zijn om uw zorgverlener op bestaande onvrede te wijzen. Zeker als u regelmatig met hem te maken heeft en soortgelijke problemen in de toekomst wil voorkomen.

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

U kunt uw klacht ook indienen bij de klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Meer informatie leest u op de website van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

Politie

Als u denkt dat er sprake is van een strafbaar feit kunt u aangifte doen bij de politie. Die maakt daarvan proces-verbaal op en stuurt het naar de officier van justitie. De officier bepaalt of de zaak aan de strafrechter wordt voorgelegd.

Het veroorzaken van (een aanmerkelijke kans op) schade aan iemands gezondheid door ondeskundig te handelen is een strafbaar feit.